บริการ​ของเรา

เรานำเสนอบริการโดรนแบบ all-in-one เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้กับเวิร์กโฟลว์อุตสาหกรรม ลดความซับซ้อนของกระบวนการแบบแมนนวล และทำให้งานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการและตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อุตสาหกรรม​

ค้นพบว่าโดรนกำลังพลิกโฉมการดำเนินงานและกระบวนการทางอุตสาหกรรมได้อย่างไร

การเกษตร​

การวางแผน การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์การฉีดพ่น

การสำรวจและการทำแผนที่​

เราช่วยเก็บข้อมูลและสร้างแบบจำลองภูมิประเทศระดับการสำรวจเพื่อการวิเคราะห์

โครงสร้าง
พื้นฐาน

ทำการตรวจสอบตามปกติโดยอัตโนมัติและเปิดใช้งานการวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

การก่อสร้าง​

ลดความซับซ้อนของงานที่เป็นอันตราย เช่น การตรวจสอบสถานที่ การตรวจสอบอาคาร และการวัดคลังสินค้า

การเฝ้าระวัง

เปิดใช้งานการตอบสนองที่รวดเร็วและสำคัญอย่างยิ่งในระหว่างการดำเนินการฉุกเฉิน