Chuyên mục
Phần mềm

Lidar là gì và nó hoạt động như thế nào?

LiDAR được nhắc đến rộng rãi trong các công tác nghiên cứu, khảo sát và quản lý môi trường. Vậy LiDAR hoạt động như thế nào và những ứng dụng của nó trong cuộc sống?