Trung tâm bảo hành Aonic

Phụ tùng nông nghiệp, bảo trì máy bay không người lái và phòng trưng bày máy bay không người lái

Các dịch vụ được cung cấp

Là nhà sản xuất máy bay không người lái, chúng tôi hiểu rằng bảo dưỡng là một khía cạnh cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng máy bay không người lái của chúng tôi hoạt động trong tình trạng tốt. Thời gian ngừng hoạt động từ một máy bay không người lái không hoạt động có thể tốn kém và gây khó chịu.

Từ việc mua phụ tùng thay thế đến điều chỉnh bộ điều khiển chuyến bay, giờ đây bạn có thể bảo dưỡng máy bay không người lái nông nghiệp của mình tại bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi trên khắp Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.

Tìm chi nhánh gần nhất của bạn

Search Location

Radius: KM
Loading...
Branches: 0 PRINT

Store Direction

Get Your Directions

Use my location to find the closest Service Provider near me